Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Anders
1 algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Atelier Anders.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Gaat u niet met deze voorwaarden akkoord dan kunt u alleen vooraf aan het afnemen schriftelijk bezwaar maken.
1.3 Deze algemenen voorwaarden zijn voorafgaand in te zien via de website. Ook zijn ze per mail op te vragen.
1.4 Deze algemene voorwaden kunnen op ieder gewenst moment door Atelier Anders worden aangepast.
1.5 Mocht er onverhoopt iets mis gaan, op wat voor manier dan ook, wordt er indien mogelijk eerst gekeken of we samen een oplossing kunnen vinden, voordat we de algemene voorwaarden zullen toepassen.

2 Diensten
2.1 Als u kiest voor de diensten van Atelier Ander is deze vrij om naar eigen artistieke kennis en inzicht de dienst of eindproduct aan te passen.
2.2 Het is niet mogelijk om geld terug te vragen van een dienst aangezien deze werkzaamheden speciaal voor u zijn uitgevoerd.
2.3 Reiskosten zijn niet bij de dienst inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
2.4 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Atelier Anders heeft de tijd om tot 2 dagen na het uitbrengen van de offerte, deze in te trekken.
2.5 Bevat de dienst een afgesproken tijd en datum, die Atelier Anders moet reserveren voor deze dienst en is deze niet 24 uur van te voren geannuleerd. Dan wordt alsnog het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
2.6 U dient de factuur voor de geleverde dienst binnen 30 dagen te hebben voldaan, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag na 50 dagen na de factuur datum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
2.7 De leveringstijd verschilt per ontwikkelt product. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
2.8 Bent u niet tevreden over de geleverde diensten, dan dient u uw klachten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Atelier Anders te melden. Atelier Anders heeft het recht om binnen redelijk termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2.9 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Het is alleen mogelijk om een nieuwe afspraak te maken om tot het gewenste resultaat te komen, mits is voldaan aan de benoemde gang van zaken in punt 2.8.
2.10 Het is niet mogelijk om een (schade)claim te leggen op Atelier Anders, in welke zin dan ook.
2.11 U ben tijdens de uitvoering van een dienst zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Atelier Anders. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Atelier Anders. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaal bedrag van de desbetreffende dienst of het product.
2.12 Alle resultaten uit diensten en producten blijven altijd in het bezit van Atelier Anders. Voor het publiceren van deze of foto’s ervan dient u vooraf contact op te nemen met Atelier Anders.

3 Boeking en gedragscode voor een werkplek
3.1 U kunt een werkplek reserveren via e-mail of telefoon.
3.2 Een reservering van een werkplek annuleren moet minimaal 24 uur van te voren. Dit kan zonder opgave van reden. Dit kan alleen door de consument zelf of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
3.3 Als u 5 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig bent, wordt u werkplek vergeven.
3.4 Deelname aan een workshop bij Atelier Anders is op eigen risico.
3.5 U ben tijdens de uitvoering van een workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Atelier Anders.
Normen en waarden
3.6 Tijdens een workshop of bezoek aan de galerie en atelier heeft Atelier Anders het recht op elk moment de toegang te ontzeggen als men zich schuldig maakt aan grof taalgebruik, beledigingen, intimidatie, mishandeling, diefstal, vernieling, etc.

4 Producten
4.1 Neemt u een product af op de locatie van Atelier Anders, dan dient u het voor gebruik te betalen. Na gebruik, is uw bedenktijd verlopen.
4.2 Door de aankoop van een product gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
4.3 Bij de aankoop van een product op de locatie krijgt u 7 dagen bedenktijd, mits het product niet gebruikt is.
4.4 U dient het pakket tijdens de bestelling via IDeal te hebben betaald.
4.5 De levertijd van een product kan variëren doordat onderdelen van producten geleverd worden door derden. Atelier Anders streeft er na om na bestelling het pakket binnen een week verzonden te hebben. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
4.6 De bedenktijd voor een geleverd product is 2 weken naar levertijd. Mits het product niet is gebruikt kunt u het zelf terug sturen.
4.7 Levert Atelier Anders niet binnen 30 dagen of de afgesproken periode, mag u van de leverging afzien en wordt het gehele bedrag op uw rekening terug gestort.
4.8 Mocht een product in gebreken zijn geleverd, dan dient u dat binnen 2 weken na levering, schriftelijk te melden.
4.9 Bij ontvangst van een product zal de consument de verpakking en het product zo minimaal mogelijk aan tasten, totdat deze de staat van het product heeft geconstateerd. Door het product werkelijk te gebruiken, geeft men aan dat het in goede conditie is ontvangen en later geen aanspraak meer zal doen op gebreken.
4.10 In overleg wordt er besloten of het product terug gestuurd moet worden, of dat u een nieuw pakket ontvangt. Het is niet mogelijk om u geld terug te ontvangen.
4.11 Tijdens deze overleg periode, benoemd bij punt 10, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking.
4.12 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
4.13 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren.
4.14 Mocht er iets gebeuren waarbij de producten van Atelier Anders een rol spelen, is het niet mogelijk om een (schade)claim te leggen op Atelier Anders, in welke zin dan ook.
4.15 Tijdens het gebruik van de producten van Atelier Anders bent u zelf verantwoordelijk voor schade aan uzelf, anderen, uw eigendommen en die van anderen, in de breedste zin van het woord.
4.16 Atelier Anders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen. Bij disfunctioneren van de webshop, is Atelier Anders niet verplicht het bestelde product te leveren.
4.17 Bent u niet tevreden over het geleverde product, dan dient u uw klachten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Atelier Anders te melden. Atelier Anders heeft het recht om binnen redelijk termijn alsnog goed product voor afgekeurd product te leveren.
Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Het is alleen mogelijk om een nieuw product te bestellen om zo tot het gewenste resultaat te komen, mits is voldaan aan de benoemde gang van zaken in punt 8.

5 Auteursrecht en publicaties
5.1 Alle resultaten uit diensten en producten blijven altijd in het bezit van Atelier Anders. Voor publicatie van deze of foto’s ervan dient u vooraf contact op te nemen met Atelier Anders.
5.2 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Atelier Anders, deze moet u op ieder verzoek van Atelier Anders kunnen tonen.
5.3 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5.4 Atelier Anders mag alle foto’s van haar diensten, producten, of andere onderwerpen gemaakt in haar eigen atelier of terrein naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Atelier Anders is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Door een product of dienst af te nemen geeft u automatisch het recht om in beeld gebracht te worden en deze (online) te publiceren.
5.5 De voorwaarden uit punt 4 zijn ook van toepassing op foto’s die andere mensen via social media kanalen verspreiden of toekennen aan de social media kanalen van Atelier Anders zelf.
5.6 Foto’s van producten of diensten mogen voor eigen gebruik op internet worden gezet, op voorwaarde dat de foto’s zijn voorzien van het watermerk van Atelier Anders en de naamsvermelding.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.